Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691 2555,333.31593 ก557ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี การปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก333.31 ก557ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551/ บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, 2552.
เลขเรียกHC79.P6 ร54 2552,305.569 ร155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2531-2532 กรมพัฒนาที่ดิน / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2533.
เลขเรียกHD110.5.T5 ร451 2531-32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัย 2535 = Researeh report 1992 / สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2535.
เลขเรียก630.073 ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัยประจำปี ... กรมพัฒนาที่ดิน / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน ; [รวบรว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 253 -
เลขเรียกS591.55.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา