Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ของทหารต่างชาติในไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วยช่วยเหลือประชาชน สถานีสื่อส...
ชื่อผู้แต่งเมฆินทร์ เมธาวิกูล.
พิมพลักษณ์[2520]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐ / สุรชาติ บำรุงสุข
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดาศึกษา จุฬาฯ, 2539.
เลขเรียก355.033 ส848คส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับเหตุการณ์ของจอมพลผิน ชุนหะวัณ / วรพัฒน์ อรรถยุกติ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวรพัฒน์ อรรถยุกติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุดมสมพรบ้านและสวน, 2552.
เลขเรียกDS570.6.ผ66 ว44 2552,923.5593 ว229ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้พันวินเทอร์ส กองร้อยวีรบุรุษ = Beyond band of brothers / Major Dick Winters และ Colonel Cole C....
ชื่อผู้แต่งวินเทอร์ส, ริชาร์ด ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกD769.347 ว63,940.54 ว617ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้พันวินเทอร์ส กองร้อยวีรบุรุษ = Beyond band of brothers / ดิ๊ก วินเทอร์ส, โคล ซี คิงซี้ด, เขียน ...
ชื่อผู้แต่งวินเทอร์ส, ดิ๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556, [2013]
เลขเรียกD769.348 ว617ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทยในสหรัฐ = LT.Col. Ladda Tammy duckworth Thai blood lady MP. in ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐ์อักษร, 2555.
เลขเรียกE748.D82 ผ26,923.273 ผ11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไทยที่มีความสัมพันธ์ต่างระดับกับทหารสหรัฐ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกHN29 .ค141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติศักดิ์นาวีสหรัฐ / เฮเลน ออร์ลอบ ; สมัคร เสาวรส, แปล.
ชื่อผู้แต่งออร์ลอบ, เฮเลน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ก้าวหน้า, 2510.
เลขเรียก359.422 อ457ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2529.
เลขเรียกUA853.T5 ส848ท 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสหรัฐ เอฟ-18 : ข้อคิดเพื่อการซื้ออาวุธในอนาคต / สุรชาติ บำรุงสุข
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทม์ แอนด์ กราฟฟิค, 2541.
เลขเรียกUG1242.F5 ส848ท 2541,355.031 ส848ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา