Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoal blending operation model / Janon Jamuang = แบบจำลองการปฏิบัติการผสมถ่านหิน / จามร จ่าเมือง
ชื่อผู้แต่งJamon Jamuang.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของขี้เถ้าถ่านหินทีมีความสัมพันธ์กับค่าแคลเซียมออกไซด์ในถ่านหินลิกไนท์จากเหมือ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย แก้วอุด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 547.82046 ธ122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพกรดของเหมือง...
ชื่อผู้แต่งจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกว 547.3 จ376ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของความละเอียดและองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหินต่อปฏิกิริยาความร้อนของคอนกรีต = Effect of Fi...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต ประสิทธิ์นราพันธุ์
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการหลอมของเถ้าถ่านหินและองค์ประกอบ / ชุติมา ลิมปิจักร์ = Correlation betwe...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ลิมปิจักร์
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา