Found: 1,247  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บรรณาธิการ, เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; คณะผู้แปล, ปัทมา อินทรรักขา ... [แ...
ชื่อผู้แต่งรีดเดอร์ส ไดเจสท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTH4813 ร493ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 เคล็ดลับดูแลสวน = 1001 hints \& tips for the garden.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547.
เลขเรียกSB472 .ห335 2547,635.91 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 ว่าน สมุนไพร และพรรณไม้มงคล / ณรงค์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good Publishing, 2555.
เลขเรียกQK99.T5 ณ213 2555,QV770.JT3 ณ213ห 2555,635.933 ณ213ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka / ยุราวรรณ จีระพันธุ, แปล text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560
เลขเรียกNK2084.A1 ร54,716 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย / สถาบันราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏเชียงราย, สถาบัน.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542.
เลขเรียก378.05 ร226ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 thinks about garden [จุลสาร] = 30 เรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสวนๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกSB ส6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2554 วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกDS570.6.K84 ห64 2554,700.74 ม19ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ภาพ พุทธมณฑล / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546-
เลขเรียก779.0285 ห541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เคล็ดลับเสริมมงคลแก่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, [2553]
เลขเรียกBF1778 ห65 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ความประทับใจต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ / โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ่งกระแบน อ...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โครงการพัฒนาป่าไม้, 2557.
เลขเรียก923.2593 ห11 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ต้นไม้ทรงปลูก ในสมเด็จพระเทพ ฯ / โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมป่าไม้, 2557.
เลขเรียก634.956 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ต้นไม้ทรงปลูก ในสมเด็จพระเทพฯ โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ, 2557
เลขเรียกอ 923.1593 ห111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ / โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจา...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมป่าไม้, 2557.
เลขเรียกDS578.32.T43 หก111 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา