Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง104 ติ่มซำ = Dimsum / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2558.
เลขเรียกTX724.5.C5 ศ861,641.5 ช518ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านติ่มซำ ตำรับแดนมังกร = Dim sum lover / บรรณาธิการโดย นฤมล อารีสินพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2557
เลขเรียกTX945 พ837ห 2557,647.95 น276ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของธุรกิจร้านอาหารเช้าประเภทติ่มซำในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตรัง / ศิรประภา ขวัญเมือง
ชื่อผู้แต่งศิรประภา ขวัญเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคติ่มซำของผู้บริโภคอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / สารนิพนธ์ ของ...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ทัพ
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 658.834 จ73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาลาเปา ติ่มซำ ทำแล้วรวย / สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2557.
เลขเรียกTX 773 ซ228 2557,641.81 ส691ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิ่มซำ / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก.
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ วงษ์ฟัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2546.
เลขเรียกTX724.5.C5 อ293ต 2546,641.5 อ293ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำ = Dimsum / [บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2549.
เลขเรียกTX724.5.C5 ต64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำ = Dimsum : อาหารว่างกับน้ำชา ที่กลายมาเป็นอาหารมื้อหลัก / [บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2546.
เลขเรียกTX725.C6 ต391 2546,641.5951 ต36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำ = Timsum
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2552.
เลขเรียกTX370 ต396 2552,641.5951 ต36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำ สูตรฮ่องกง เล่ม 1 / อัญชลี สิริศักดิ์
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิริศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2553
เลขเรียกTX740 อ525,641.53 อ525ต 2553 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำ/ อบเชย อิ่มสบาย ;บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2549.
เลขเรียกTX 370 ต396m 2549,641.5951 ต36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำห้องแถวเป็นอาชีพ / ศิริลักษณ์ รอตยันต์, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
เลขเรียกTX724.5.C5 ต391 2556,641.53 ต36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติ่มซำเงินล้าน / ปรีดา เหตระกูล, บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2562.
เลขเรียก641.53 ต391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย(2475-2488) พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2520
เลขเรียก079.593 พ17บ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา