Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [electronic resource] : เสาชิงช้า ความแข็งแกร่งแห่งมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125สช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอคิดขอเขียน ชุดใหม่ เล่ม 1 / กาญจนาคพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนาคพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), 2542.
เลขเรียกPL4209 ก427,089.95911 ก425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกความทรงจำเสาชิงช้า พุทธศักราช 2550 [CD-ROM] / กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2550.
เลขเรียกDS567 บ268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 : เรื่องตำนานเมืองระนอง / เรียบเรียงโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด...
ชื่อผู้แต่งพระราชพงศาวดาร
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2474.
เลขเรียกDS589.ร6 พ45 2474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยายืนชิงช้า พ.ศ. 2460.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2505.
เลขเรียกGT2400 .พ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยายืนชิงช้า พ.ศ. 2460.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2505.
เลขเรียก294.538 พ1711
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยายืนชิงช้า พ.ศ. 2460.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2505.
เลขเรียกGT2400 .พ47
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชนิพนธ์... ว่าด้วยพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2457.
เลขเรียก390.22 จ4719พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย (จากพระราชพิธี 12 เดือน) / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ...
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2477.
เลขเรียก390.9593 จ4719พต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีทวาทศมาศของเก่า.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464.
เลขเรียกGT5010 .พ64 2464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีทวาทศมาศของเก่า.
ชื่อผู้แต่งทวาทศมาศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464.
เลขเรียกGT5010 พ6 2464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีโล้ชิงช้าของชาวเขาเผ่าอีก้อ "หละ เฉอะ บิ" = Akha swinging ceremony / โดย สารภี ศิลา, วิเชียร ค...
ชื่อผู้แต่งสารภี ศิลา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2528.
เลขเรียกDS570.อ6 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชครูวามเทพมุนี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอกซ์เพรสศึกษาการพิมพ์, 2522?].
เลขเรียกBL1157.ท9 ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเสาชิงช้า ความแข็งแกร่งแห่งมหานคร [videorecording] / บริษัท เจ เอส แอล ; บริษัท ทีวีบูรพา เสนอ ; ภัท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา