Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที กับการใช้งาน MS-DOS 5 / วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกQA76.76.O63 น977 2536,005.42 ว689ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDOS 5.0 / ทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
ชื่อผู้แต่งทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกQA76.76.O63 ท332 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดแห่งหนังสือเอ็มเอสดอส = The ultimate MS-DOS book / โจแอน วูดค็อก ; เรียบเรียงโดย เชิดศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งวูดค็อก, โจแอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอบิซ, 2537.
เลขเรียกQA76.76.O63 ว889ส,005.43 ว888ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา