Found: 785  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมั...
ชื่อผู้แต่งเบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกRA427.9 ก43 2561,305.42 บ5322ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียก959.305 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS 570 .J38 ส26 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง380 ปี สัมพันธภาพไมตรี ญี่ปุ่น-ไทย / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งสุรางค์ศรี ตันเสียงสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มังกรการพิมพ์และโฆษณา, 2528.
เลขเรียก327.593 ส47ส 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง380 ปีสัมพันธไมตรี ญี่ปุ่น-ไทย/ สุรางค์ศรี ตันเสียงสม.
ชื่อผู้แต่งสุรางค์ศรี ตันเสียงสม.
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ: มังกรการพิมพ์, [2556].
เลขเรียก952 ส47ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี นรกในเขมร / เขียนโดย ยาสึโกะ นะอิโต ; ผุสดี นาวาวิจิต แปลจากภาษาญี่ปุ่น.
ชื่อผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2535.
เลขเรียกDS557.8.C3 น6 2535,P น366ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี นรกในเขมร / ยาสึโกะ นะอิโต, เขียน ; ผุสดี นาวาวิจิตร, แปล
ชื่อผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ 2476-2525.
เลขเรียกDS557.8.C3 น6 2561,959.6042 น366ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี นรกในเขมร / เขียนโดย ยาสึโกะ นะอิโต ; ผุสดี นาวาวิจิต : แปลจากภาษาญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2561
เลขเรียกDS554.82 น366ส 2561,895.932 น499ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา