Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาสาร : ปัญหาเรื่องการอ่านและการเรียน / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2546
เลขเรียก495.918 ซ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาสารปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียน / โดย ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2546
เลขเรียก495.918 ซ116ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวรรณคดี / จินดา งามสุทธิ.
ชื่อผู้แต่งจินดา งามสุทธิ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ จินตภัณฑ์การพิมพ์, 2523.
เลขเรียก495.91 จ35ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวรรณคดี / จินดา งามสุทธิ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : จินตภัณฑ์การพิมพ์, 2523.
เลขเรียกPL4205 ภ483 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวรรณคดี : ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ / โดย ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2523.
เลขเรียก495.9108 ภ483
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรองศาสตราจารย์ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ / ประภา สุขีนัย, มงคล ศรีไพรวรรณ, รัชนี ศรีไพรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2546
เลขเรียก928.95911 ซ19ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา