Found: 1,329  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ
ชื่อผู้แต่งพิทยา หอมไกรลาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, [2540?]
เลขเรียกDS589.S95 พ671ต 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ.
ชื่อผู้แต่งพิทยา หอมไกรลาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, [2540?].
เลขเรียกDS589.ก5 พ6
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วีระ" เนื่องในงานนิทรรศการศิลปการตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ 6-20 ธันวาคม 2515.
ชื่อผู้แต่งวีระ โอสถาพันธ์.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2515.
เลขเรียกNK2211.ท9ก4 ว67 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อดีต ปัจจุบันและ อนาคต ของสัตว์แพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า" / โดย ชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการช้าง และสัตว์ป่า. (ครั้งที่ 1 : 2554 : นครนายก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 2554.
เลขเรียกQL737.P98 ก482อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อิ่มเอม" ในป่ากุย / บรรณาธิการ วายุพงศ์ จิตรวิจักษณ์ ; บันทึกเรื่องราว บุญลือ พูลนิล, วายุพงศ์ จิตร...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, [2554?]
เลขเรียกSD414.T5 อ64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน, ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งธนภัทร พิริย์โยธินกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.N61B3 ธ152ห 2557,294.3657 ธ152ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ศิลปิน : นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อ "อาศรมศิลปินห้วยทับช้าง" / อาศรมศิลปินห้วยทับช้าง มหาวิทยาลัยพะเย...
พิมพลักษณ์พะเยา : อาศรมศิลปินห้วยทับช้าง มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554.
เลขเรียกN7321 ย318 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ (พ.ศ. 2528-2558) การควบคุมโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาสตามโครงการพระราชดำริฯ = 3 Decades (19...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส, 2559, [2016]
เลขเรียกWC880 ส647 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติแห่งปัจจุบันสมัย นิทรรศการศิลปกรรมผลงานของ 3 ศิลปิน โดยไพศาล เปลี่ยนบางช้าง สุทธิพงศ์ ช้างเอม ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล เปลี่ยนบางช้าง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียกND1022.5 .พ95 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[นิทานโบราณคดี] นิทานโบรานคดี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ซงนิพนธ์.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : [กรมศิลปากร], 2487.
เลขเรียก089.591 ด495น 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssociation between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with ...
ชื่อผู้แต่งChupong ittiwut
พิมพลักษณ์2001.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssociation between polymorphisms in TGF(Beta)-3, IRF6, SKI and MTHFD1 and frontoethmoidal encephalo...
ชื่อผู้แต่งChalurmpon srichomthong.
พิมพลักษณ์2003.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBe what you want to be anywhere [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารแอนนี่แวร์, 2547.
เลขเรียกDS บ6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBioactive chemical constituents from Chisocheton Penduliflorus and CF. Aglaia Erythrosperma / Jarin...
ชื่อผู้แต่งJarinporn phongmaykin.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา