Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กรมหลวงชุมพรฯ" พระบิดาทหารเรือไทย / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีวงศ์ฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, [2540]
เลขเรียกV64.T52C4 ว914,923.5593 ว912ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / ธนกร พันธ์บุญเกิด.
ชื่อผู้แต่งธนกร พันธ์บุญเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เซเว่นพริ้นติ้งกรุ๊ป, [2547]
เลขเรียก923.5593 ธ132ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤติยาคมเจ้าฟ้าฯกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / วันชนะ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวันชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฉัตรรพี, 2541.
เลขเรียกDS570.45.C55 ก277 2541,923.5 ช626ว 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณาจารย์สายศิษย์หลวงปู่ศุข / [เวทย์ วรวิทย์]
ชื่อผู้แต่งเวทย์ วรวิทย์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ร่มฟ้าสยาม, [2549?]
เลขเรียก294.361 ว911ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเทอดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 16-22 พฤษภาคม 2528 ณ บริเวณหา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2528?].
เลขเรียกV64.ท9ช7 ง6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยพณิชยการพระ...
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : ธนาเพรส, [255-].
เลขเรียกอ 923.5593 จ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องเซอเชมสบรุก เข้ามาขอทำสัญญาในรัชกาาลที่ 3 เมื่อปีจอ พ.ศ. 2393.
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2466.
เลขเรียกDS575.5.อ54 จ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานสร้างพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำไปประดิษฐาน ณ หาดทรายล...
พิมพลักษณ์พระนคร : เอกศิลปการพิมพ์, 2507.
เลขเรียกDS574.3.ช7 ท64 2507
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์, 2519.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศาลหลัง...
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสงคราม, 2545 [2002]
เลขเรียกDS588.S26 ท539 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาวิกศาสตร์ ฉบับ "วันกรมหลวงชุมพร"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชนาวิกสภาฯ, 2516.
เลขเรียกV5 .น65 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยสารเทิดพระเกียรติ พระประวัติอันยิ่งใหญ่ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติว...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539?]
เลขเรียก920 น34 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพเก่าหายาก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียกอ 923.1593 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา