Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตึกแถวบริเวณย่านการค้าเก่าในเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ ประเทศไทย = The st...
ชื่อผู้แต่งธนรัชต์ ถาวโรจน์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย : ปฏิสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ระหว่างเชื้อชาติไทย, มลายู, จีน และเชื้อชาติอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนานาชาติ [เรื่อง] คาบสมุทรแห่งความหลากหลาย : ปฏิสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ระหว่างเชื้อชาติไทย, มลายู, จีน และเชื้อชาติอื่น (2547 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกDS575.5 .M4 ก6ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย : ปฏิสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ระหว่างเชื้อชาติไทย, มลายู, จีน และเชื้อชาติอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย : ฏิสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ระหว่างเชื้อชาติไทย, มาลายู, จีน และเชื้อชาติอื่น (2547 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก327.593 ก471ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสังคมศาสตร์ / สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสท.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสท.), 2531.
เลขเรียกH62.A1 จ35 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องดนตรีและพิธีกรรมจีน [sound recording] / โครงการวิจัยพิเศษการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในจังหวัดนครศรีธรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยพิเศษการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, [2540].
เลขเรียกML336.6 ด3 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค์เรื่องนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา 1. การตั้งถิ่นฐานที่กรุงชิงและพรุควนเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภามหาวิทยาลัยหัวเขียว, 2540.
เลขเรียกDS589 N38 ร64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา