Found: 1,709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" สู่เศรษฐกิจพอเพียง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกHC 445 ช37ช 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร มหัศจรรย์ปุ๋ยชีวภาพ / บุญลือ สุขเกษม ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.
ชื่อผู้แต่งบุญลือ สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2547.
เลขเรียกS654.5 บ561 2547,631.8 บ 632 ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3ds max 9 สำหรับมือใหม่ / อนุรักษ์ ภู่เนตร.
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ภู่เนตร.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกTR897.7 .อ36 2550,WA695 น276ภ 2556,006.693 อ199ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 489 สัมมนาเรื่องผลของการลดอุณหภูมิลงที่อุณหภูมิต่ำและการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับอบเชยที่มีผลต่...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เตียวศิริมงคล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการยับยั้ง verocytotoxigenic Escherichia coli โดยเปปไทดืต้านจุล...
ชื่อผู้แต่งบุษราคัม ปาปะจีย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา เรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes ในลักษณะของ biofilm บนพื้นผิวต่า...
ชื่อผู้แต่งเนรมิต จันทราชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางจุลินทรีย์และคุณสมบัติทาง...
ชื่อผู้แต่งศศิประภา เจริญไชย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอย...
ชื่อผู้แต่งสุระชัย บุตรศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการใช้ Electrolyzed water เพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในผักตัดแ...
ชื่อผู้แต่งจีระวัฒน์ นามทัศน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องคุณภาพทางจุลชีววิทยาและแนวทางควบคุมคุณภาพของแฮมเบอร์เกอร์ = M...
ชื่อผู้แต่งไกรสิทธิ์ มูลสาร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจาก Lactobacillus acidophilus group lactic ac...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ หงส์พันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องวานิลลินสารยับยั้งจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อยืดอายุการเก็บ = ...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา เลิกชัยภูมิ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการสกัดแยกน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และการยับยั้งจุลินทรีย์ = ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย มาซา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษเรื่องการตรวจจุลินทรียที่เป็นดัชนีชี้บ่งถึงอันตรายในแหนมไส้กรอกเปรี้ยว และหมูยอเพื...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สาริกะวณิช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา