Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน / ชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
พิมพลักษณ์นนทบึรี : ธงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกAG243 .ช625 2555,294.3219 ช112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปุจฉา พัฒนาจิตวิญญาณ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2552.
เลขเรียกBQ4570.S3 ป421ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeyond the Secret : ยิ่งกว่าความลับ ลิซ่า เลิฟ [Text]
ชื่อผู้แต่งเลิฟ ลิซ่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ต้นไม้ 2551
เลขเรียกBF641 ล877,153.42 ล877
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLa lutte entre la chair et l''ame dans deux romans de François Mauriac : Destins et L''Agneau / Sut...
ชื่อผู้แต่งSuthida Wongwith.
พิมพลักษณ์1992.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMiracle of quantum มหัศจรรย์แห่งควอนตัมกับพลังจิตใต้สำนึก / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานานาสวีท, 2551
เลขเรียกQC6.5 ว763 2551,154.2 ว38ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งสุริยะ / ริวโฮ โอคาวา ; สุนิดา พันธมาตย์, แปล
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียกBQ4308.T5 อ9ก 2556,158.1 อ92ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความคิดเรื่องจิตวิญญาณในภาพยนตร์ / พึงพิศ เทพปฏิมา = The transmission of the concept of t...
ชื่อผู้แต่งพึงพิศ เทพปฏิมา, 2519-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง (การแผ่รัศมีเพื่อโปรดกู้สรรพสัตว์ของมหาอิสระ) / พระพุทธาจารย์เหลียนเซิน...
ชื่อผู้แต่งพระเหลียนเซิน หลูเซิ่งเยี่ยน
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์, 2553.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ257 2553,294.304 พ414ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่องจิตตปัญญาศึกษา : [videorecording] : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2551.
เลขเรียกLC315.T5 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุ ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา / ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ฮวดอุปัต.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกRA427 พ239ก 2545,610.7365 พ 166 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ / ปิยะมาศ ยินดีสุข = Education for...
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ ยินดีสุข, 2519-
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกว371.07
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ / จุมพล พูลภัทรชีวิน
ชื่อผู้แต่งจุมพล พูลภัทรชีวิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 2546]
เลขเรียกBL624 จ638,BL624 จ638ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา