Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกที่ดีงามในลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา = Artistic appreciation ofLanna Buddhist Art Ornaments / ศ...
ชื่อผู้แต่งศรีใจ กันทะวัง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกว 755.943
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม = Mural painting of Wat Khongkharam / [ผู้เขียน น. ณ ปากน้ำ, อภิวัฒน์ อดุ...
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2554.
เลขเรียกND2835.ฮ9ร8 ป44 2554,751.73 น111จต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิดาราม = Mural paintings of Wat Dusidaram / อภิวันทน์ อดุลยพิเวฏฐ์ ; ผู้แปล : ...
ชื่อผู้แต่งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556.
เลขเรียกND2835.ฮ9ก4 อ45 2556,751.73 อ267จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสิมวัดป่าเรไรย์ บ้านหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาตูน จังหวัดมหาสารคาม / ประเทศ ปัจจังคะตา
ชื่อผู้แต่งประเทศ ปัจจังคะตา
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกND2835 ป283จ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมรามเกียรติ์วัดสุทัศนเทพวราราม / บุญเตือน ศรีวรพจน์
ชื่อผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียกND2835.ฮ9ก4 บ73 2556,751.73 บ452จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมลิขิต / สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก755.943 ส4711ธ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าพระบฏราชทาน : ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี
ชื่อผู้แต่งวิมล ดำศรี
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557
เลขเรียก294.3354 ว236ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียกND2835.ฮ9ก4 ภ645 2546,751.73 ภ456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดข่อย / บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์ แสงทับ.
ชื่อผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542.
เลขเรียกND3255.A1 บ75 2542,755.943 ส314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24 / เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเสมอชัย พูลสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกND197 .ส75,R 753.6 ส316ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา