Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand route atlas and 76 city maps / Thiwa Towiriyatrakul.
ชื่อผู้แต่งThiwa towiriyatrakul.
พิมพลักษณ์Bangkok : Asian Innovative Marketing Co., 2005.
เลขเรียก912.593 ท955
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : แผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1) ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทศไทย , 2530.
เลขเรียกG149.5 ก457ผ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กร...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กอง, 2545.
เลขเรียกHC445.Z65 ฐ199สพ,333.72 ส145ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2547.
เลขเรียกG70.215.T5 ฐ64 2547,สร 333.7 ส25ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวประเทศไทย 76 จังหวัด รวบรวมโดย ท. สุขแสง. [text]
ชื่อผู้แต่งท. สุขแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2545.
เลขเรียก915.93 ท11ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองไทยภาคเหนือ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกPL4206 .น6458 2545,895.911 ส215น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองไทยภาคใต้ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกPL4206 .น6455 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปข้อราชการจังหวัดระนอง / สำนักงานจังหวัดระนอง.
พิมพลักษณ์[ระนอง] : แผนที่, แผนภูมิ, [25--]-
เลขเรียก915.93 บ178รน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา