Found: 419  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง11 บริษัทสู่การสร้างธรรมาภิบาล [videorecording] / โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นาที ปิดการขาย (You have 3 minutes!). [electronic resource] / Bellino, Ricardo R.(ผู้แต่ง), ศุลีพร...
ชื่อผู้แต่งBellino, Ricardo r.(ผู้แต่ง), ศุลีพร บุญบงการ(แปลและเรียบเรียง).
พิมพลักษณ์[S.l.] : McGraw Hill Education, 2007.
เลขเรียก650.1 บ826ส 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นาที ปิดการขาย / ผู้แต่ง Ricardo R. Bellino ; แปลและเรียบเรียง ศุลีพร บุญบงการ
ชื่อผู้แต่งเบลลิโน, ริการ์โด อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550.
เลขเรียกHD 38.2 บ826ส 2550,650.1 บ 849 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCISA ระดับ 2 : มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกHG4621 ซ952 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCISA ระดับ 2 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ศูน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก174 ซ322 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCISA ระดับ 2 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ :กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ. [ศู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกHG44521 ม434
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR 360 ธุรกิจเพื่อสังคมบริบทใหม่ สร้างไทยยั่งยืน / ประชาชาติ
ชื่อผู้แต่งประชาชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติ, 2559
เลขเรียก658.408 ป17112ซอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR 360 องศา ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน / ประชาชาติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2557
เลขเรียก658.408 ป17112ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR : Corporate social responsibility กับการดำเนินงานวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, [2553].
เลขเรียกHD60.5.ท9 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY กับการดำเนินงานวัฒนธรรม/ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2545
เลขเรียกHD60.5.ท9 ส691 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR : พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่ / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกHD60 .ซ67 2550,658.408 ค189
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR mission possible : ภารกิจ CSR องค์กรธุรกิจไทย / วิทยา ชีวรุโณทัย
ชื่อผู้แต่งวิทยา ชีวรุโณทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจบุ๊คส์, 2554
เลขเรียกHD 60 ว34ซ 2554,658.408 ว582ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR way บทเรียน แนวคิด ความมุ่งหวัง / เอนก นาคะบุตร
ชื่อผู้แต่งเอนก นาคะบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2558.
เลขเรียกHD60 อ893,658.408 อ893ซ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ด้วยหัวใจ ใคร ๆ ก็ทำได้ / เครือซิเมนต์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือซิเมนต์ไทย, 2553.
เลขเรียก658.408 ซอ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา