Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายธุรกิจสำหรับนักศึกษาจี...
ชื่อผู้แต่งซัน, ชิง เฟิง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว 808.6 ซ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายธุรกิจ / ถัน เจิง ปี้
ชื่อผู้แต่งถัน เจิง ปี้
พิมพลักษณ์ฮ่องกง : Hongguang, 2541.
เลขเรียกPL1117.C65 ถ315จ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, หัวหน้าโครงกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกDS 525 ว619จ 2557,959 จ464
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ 1 = Business Chinese 1 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกPL1120.B8 ส943 2545 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ 1 = Business Chinese 1 : CN 381 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกPL1120.B8 ส943 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา