Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำคม คำอวยพร / ผู้เขียน, มนต์สุนทร สุราช ; แปลเป็นภาษาอังกฤษ, ชวินทร์ หงษ์สุนิรันดร์.
ชื่อผู้แต่งมนต์สุนทร สุราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลอยจันทร์, 2548.
เลขเรียก808.5 ม145ห 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 บทประพันธ์ประทับใจในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ = 72 Poems & birthday to co...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน, 2554.
เลขเรียก089.9591 จ688 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษา พระมหากษัติย์ไทย / [คณะผู้เรียบเรียง สมลักษณ์ วงศ์งามขำ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัทรเอเชีย, 2550.
เลขเรียกDS586 ป818พ,อ 923.1593 ภ416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำอวยพรภาษาจีน./ นางสาวสาลินี แหวนวงษ์.
ชื่อผู้แต่งสาลินี แหวนวงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคำอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน / โดย Sufen Wei.
ชื่อผู้แต่งWei, Sufen.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียก PL4158.8 ว74 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญใจโฆษกแถมพร (พรภาคอีสานรวม 38 กลอน) / โดย พระมหาทองพูล ติสฺสเทโว (พรสวัสดิ์), วิลัยศักดิ์ นาสม...
ชื่อผู้แต่งพระมหาทองพูล ติสฺสเทโว (พรสวัสดิ์)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545.
เลขเรียกPN4129.T5 พ358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญใจโฆษณาแถวพร [พรภาคอีสานรวม 80 กลอน] / พระมหาทองพูล ติสฺสเทโว
ชื่อผู้แต่งพระมหาทองพูล ติสฺสเทโว [พรสวัสดิ์]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาธรรม, 2533.
เลขเรียกPL4204 พ358ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติพจน์ คำคมปลุกใจรักชาติ และบทเพลงที่ไม่ได้อยู่ในละคร / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จงเจริญการพิมพ์, [2536]
เลขเรียกPN6519.ท9 ว66,398.99591 ว527ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพร : พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร...
ชื่อผู้แต่งมหาเถรสมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2530.
เลขเรียกBQ5590.ค6 ม46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมและคำอวยพร / รวบรวมโดย ศรัทธา.
ชื่อผู้แต่งพงจันทร์ ศรัทธา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518.
เลขเรียก808.882 พ12ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมและคำอวยพร / ศรัทธา รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2529.
เลขเรียกPN6095.T5 ค353 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำปันพรล้านนา คำที่สำเร็จสมปรารถนาต่อผู้รับ / บรรณาธิการ พระครูอดุลสีลกิตติ
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์, 2558
เลขเรียกภน 390.095936 ค215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอวยชัย ให้พร / พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺณู )
ชื่อผู้แต่งพระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺณู )
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2561.
เลขเรียก808.888 พ332ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอวยพร / ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ชื่อผู้แต่งปิ่น มาลากุล ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภา, 2510
เลขเรียก895.915 ป734ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา