Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ภาษิตพิชิตความสำเร็จ / ฟางซู่หัว รวบรวม ; รัถยา สารธรรม แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฟาง, ซู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, [2543?].
เลขเรียกPN6409.ท9 ฟ62 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 วาทะ ชนะใจในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ; ยุพดี กุลเรืองทรัพย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2558.
เลขเรียก808.88 ป84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 คัมภีร์จีน / จิตรา ตั้งจิตเจริญ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจิตรา ตั้งจิตเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2553.
เลขเรียกB125 .จ66 2553,808.882 จ456ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu jin ge yan da quan = กู่ จิน เก๋อ เหยียน ต้า ฉวาน / Lu Jing Yi.
ชื่อผู้แต่งLu, Jing Yi.
พิมพลักษณ์Xianggang : Xue lin you xian gong si, [1982?]
เลขเรียกPN6519.C5 L84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คำคมที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในภาษาจีน/ วิลาวัลย์ โพธิ์ศรี และคณะ.
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ โพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาว...
ชื่อผู้แต่งเว้ย, นา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 895.91 ว565ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษิต-คำพังเพยจีนที่เกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ / ธีราญา วิจิตรธีรากุล.
ชื่อผู้แต่งธีราญา วิจิตรธีรากุล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในคำคมรักชาติจีน/ จารุวรรณ คงตางาม และคณะ.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ คงตางาม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์และข้อคิดที่ปรากฏในคติธรรมจีน กรณีศึกษา : หนังสือ คติธรรมจีนคำโคล...
ชื่อผู้แต่งจิรานุช ชุมนวล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
เลขเรียกPN อ864 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมในบทเพลงของโจว เจี๋ยหลุน/ ภูสุดา บุตรบัว.
ชื่อผู้แต่งภูสุดา บุตรบัว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียกPN ภ711 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา