Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ / อุสมาน ยะโก๊ะ.
ชื่อผู้แต่งอุสมาน ยะโก๊ะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 297.12 อ248ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน / สมัย วงศ์เสงี่ยม และกิตติ วงศ์เสงี่ยม
ชื่อผู้แต่งสมัย วงศ์เสงี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2522
เลขเรียก297 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิมรอฮิม กุเรซี่)
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิกรการพิมพ์, 2512-
เลขเรียกBP105.ท9 ด65,297.122 ด231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่คำสำคัญของคัมภีร์กุรอาน = Four basic quranic terms / ซัยยิด อบุลอะลา เมาดูดี ; แปลโดย บรรจง บินกา...
ชื่อผู้แต่งซัยยิด อบุลอะลา เมาดูดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล อะมีน, 2556.
เลขเรียก297.12 ซ216ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด้กของชาวไทยมุ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ มูนะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : รายงานการศึกษาอิสระ(รป.ม.)--สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา