Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ / อุสมาน ยะโก๊ะ.
ชื่อผู้แต่งอุสมาน ยะโก๊ะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 297.12 อ248ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน / สมัย วงศ์เสงี่ยม และกิตติ วงศ์เสงี่ยม
ชื่อผู้แต่งสมัย วงศ์เสงี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2522
เลขเรียก297 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิมรอฮิม กุเรซี่)
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิกรการพิมพ์, 2512-
เลขเรียกBP105.ท9 ด65,297.122 ด231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 1 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2553
เลขเรียก297.12 ห46ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 10 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2553
เลขเรียก297.12 ห46ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 11 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2553
เลขเรียก297.12 ห46ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 12 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 13 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 14 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 15 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 16 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 17 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2554
เลขเรียก297.12 ห46ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 18 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2552
เลขเรียก297.12 ห46ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 19 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2552
เลขเรียก297.12 ห46ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ อัล-กุรอาน ญุซที่ 2 / หุมรอน บิน-หัมชะฮ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมชะฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2553
เลขเรียก297.12 ห46ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา