Found: 2,968  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 aninal Clipart [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดีย, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกZ250.3 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 Font / อาทิตยา ภู่มณี.
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา ภู่มณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2550.
เลขเรียก006.6 อ243น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 grahics pack [electronic resource]. volume 2.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกZ250.3 ห159 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 digital art tips [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, (2550).
เลขเรียกT ร5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 Q&A แต่งภาพดิจิตอล / กิติยา ศรีสุข.
ชื่อผู้แต่งกิติยา ศรีสุข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2553.
เลขเรียกT385 ก63,006.68 ก677ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลเม็ด Adobe Illustrator 10 / พลับพลึง ภาษี ผู้เขียน ; สิทธิชัย ประสานวงศ์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพลับพลึง ภาษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2546.
เลขเรียกT385 พ46,006.68 พ17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี เสริมเสน่ห์ให้เส้นผม / ศลิษา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศลิษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกWR465 ศ5ห,006.68 ป3611ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 workshop ฟอนต์สวยด้วย Photoshop / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551.
เลขเรียกT385 ด52,006.686 ด211ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 Drafting AutoCAD release 11 / โดย ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยสารสนเทศเทคโนโลยี, [254-?].
เลขเรียกT385 ฐ341 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 in 1 adobe photoshop 6.0 & adobe imageReady 3.0/ วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, อิทธิฤทธิ์ บุญยังดำรง.
ชื่อผู้แต่งวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DLS, 2543.
เลขเรียกT 385 ว867ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง20 เทคนิค สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโอ [CD-ROM]/.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส, 2549.
เลขเรียก006.696 ย 544 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 Supertips photoshop / กองบรรณาธิการ บริษัทดิจิอาร์ต ; ปิยะบุตร สุทธิดารา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งบริษัทดิจิอาร์ต. กองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2551.
เลขเรียกT385 ส473,006.68 ด 547 ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง200 เคล็ดลับ เก่งคอมพิวเตอร์ [computer file]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา