Found: 264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง360 องศา IT SECURITY เรื่องที่คนไอทีต้องรู้ / ปริญญา หอมเอนก.
ชื่อผู้แต่งปริญญา หอมเอนก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), 2553.
เลขเรียกQA76.9.A25 ป46 2553,658.4038 ป458ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbel''s island / William Steig.
ชื่อผู้แต่งSteig, William.
พิมพลักษณ์Boston, Mass : Houghton Mifflin, c1989.
เลขเรียกPZ7.S73 A23,004.6 บ232จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBandwidth management / เอกชัย ศรีปทุมภรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศรีปทุมภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551.
เลขเรียกTK5105.55 อ873,044.678 อ51บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer and network security : เอกสารประกอบการสอนวิชา / ธวัชชัย ชมศิริ
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชมศิริ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียก005.8 ธ56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer security for e-commerce / ณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์
พิมพลักษณ์Bangkok : SUM Publishing, 1999.
เลขเรียกHF5548.37 ณ217,005.8 ณ217ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer security for E-Commerce / ณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SUM, 2542.
เลขเรียกQA76.9.A25 ณ45 2542,004.69 ณ217ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracker เปิดโปง ป้องกัน ขบวนการ Crack / ผู้เขียน, พฤศจิ น้อยหุ่น, โสรยา ประดับญาติ.
ชื่อผู้แต่งพฤศจิ น้อยหุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, [2547?].
เลขเรียกQA76.9.A25 พ435 2547,005.8 พ435ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracker เปิดโปง ป้องกัน ขบวนการ Crack / พฤศจิ น้อยหุ่น และโสรยา ประดับญาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งพฤศจิ น้อยหุ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, 2545.
เลขเรียก005.8 พ918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHack software แฮกโปรแกรมให้ใช้ได้ไร้ลิมิต (และไม่ผิดกฎหมาย) / อุเทน พรมแดง, วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณา...
ชื่อผู้แต่งอุเทน พรมแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกQA76.9.A25 อ73 2552,005.82 อ826ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHack Step by Step ธวัชชัย ชมศิริ [Text]
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชมศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2547
เลขเรียก005.432 ธ394อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHack Step by Step Volume II / ธวัชชัย ชมศิริ.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชมศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก005.8 ธ394ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHack step by step volume II / ธวัชชัย ชมศิริ
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชมศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
เลขเรียกQA76.9.A25 ธ56 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHacking \& security ฉบับก้าวสู่นักทดสอบและป้องกันการเจาะระบบ / สุเมธ จิตภักดีบดินทร์.
ชื่อผู้แต่งสุเมธ จิตภักดีบดินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีซี ไอที บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกQA76.9.A25 ส843,005.8 ส46ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา