Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมประเทศไทยจึงไม่ขุด "คอคอดกระ" / ชาตรี ชะนะภัย, เขียน ; สุข สูงสว่าง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาตรี ชะนะภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520), 2544.
เลขเรียก386.45
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมประเทศไทยจึงไม่ขุด "คอคอดกระ" / ชาตรี ชะนะภัย, เขียน ; สุข สูงสว่าง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาตรี ชะนะภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2544.
เลขเรียกHE545.K7 ช514 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมประเทศไทยจึงไม่ขุด ''''''''คอคอดกระ'''''''' / ชาตรี ชะนะภัย เขียน ; สุข สูงสว่าง บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาตรี ชะนะภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นายสุข, 2541.
เลขเรียกHE492.55.Z5K7 ช514,320 ช514ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง เหตุที่รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนธงชาติไ...
ชื่อผู้แต่งอมรดรุณารักษ์, จมื่น (แจ่ม สุนทรเวช)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : คุรุสภา, 2512.
เลขเรียกDS583 อ278พ ล.6 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ / คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548
เลขเรียกHE492.55.Z5K7 ร451 2548,342 ว43ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา