Found: 954  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549.
เลขเรียกTX323 .ห36 2549,640 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บรรณาธิการ, เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; คณะผู้แปล, ปัทมา อินทรรักขา ... [แ...
ชื่อผู้แต่งรีดเดอร์ส ไดเจสท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTH4813 ร493ห 2550,อ 647 ร34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้คู่มือบ้านคุณ / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2550
เลขเรียกTH4817 ธ6ร 2550,648 ธ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับงานบ้าน-งานครัว / มะปราง.
ชื่อผู้แต่งมะปราง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไพลิน, 2547.
เลขเรียก640 ม115ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108-1009 ขจัดคราบปราบรอยเปื้อนอยู่หมัด / วัลลภา อรรถนิต.
ชื่อผู้แต่งวัลลภา อรรถนิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2553.
เลขเรียกTX145 .ว64 2553,640.41 ว448ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 สูตรสำเร็จเคล็บลับฯลฯ / รวบรวมโดย เพลิง ชมพู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ [จัดจำหน่าย], 2537.
เลขเรียกAC158 ห159 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง204 ไอเดียรอบตัว ชุด สารพันไอเดียเด็ด/ ณัฏฐวุฒิ ฤทธาภรณ์
ชื่อผู้แต่งณัฏฐวุฒิ ฤทธาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียก640 ณ213ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง244 เคล็ดลับแก้ปัญหาในครัวเรือน / ภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
ชื่อผู้แต่งภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2550
เลขเรียกAC159 ภ373ส 2550,640 ภ373ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 ไอเดีย เปลี่ยนงานบ้านให้เป็นงานเบาๆ = Magic at home 300 ideas / เฉินอิงหยู, เขียน ; กัญญารัตน์...
ชื่อผู้แต่งเฉินอิงหยู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2554.
เลขเรียกTX324 ฉ491ส 2554,640 ฉ65ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง420 วิธีทำความสะอาดในพริบตา = 420 ways to clean everything / เรียบเรียงโดย วัลภา เพ็ญแสงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กังหัน, [253-?.].
เลขเรียกTX324 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2548.
เลขเรียกTX165 ห65 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
เลขเรียก658 ส41จ 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา