Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง511 สิ่งที่ผู้หญิงเราเข้าใจกัน = 511 things only women understand / Lorraine Bodger ; กมลา โสภิษฐ์...
ชื่อผู้แต่งบอดเจอร์, ลอเรน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชานชาลา, 2546.
เลขเรียกAC159 บ244ห 2546,155.633 บ197ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBon Voyage! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เลขเรียก92 ส755ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBon Voyage!... บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกJQ1746 ก674บ 2558,923.2 ก344บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัว / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : บ้านภายใน, 2554.
เลขเรียกHQ743 ส75,306.87 ส47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper Mom = คุณแม่ใหญ่มาก / อนุชิต คำน้อย (คิ้วต่ำ).
ชื่อผู้แต่งอนุชิต คำน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก306.874 อ154ซ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย และการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย และการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (ครั้งที่ 1 : 2537 : นครราชสีมา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกBJ2007.ท9 ก625 2537,001.4 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย และการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : ด้านพฤติกรรมจริยธรรมแล...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย และการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ด้านพฤติกรรมจริยธรรมและด้านอื่น ๆ "วิธีการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย" (ครั้งที่ 2 : 2538 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกBJ2007.ท9 ก625 2538,001.4 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็ก = Common sense about babies and children / เขียน: ฮุฟ จอล...
ชื่อผู้แต่งจอลลี่ย์, ฮุฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาส์นสาระ, 2534.
เลขเรียกHQ769 จ212,WS7 จ198ก 2534,649 จ212ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง / อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555.
เลขเรียกHV 6089 ก27ล 2555,365.43 ก621 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการแก้เซ็งกับคน / สุพัตรา สุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2536?]
เลขเรียกAC158 ส831,302 ส831ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเขียนจากครูอาวุโสแด่ชนรุ่นหลัง / ระพี สาคริก
ชื่อผู้แต่งระพี สาคริก
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี 2474-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกBF575.L8 ป384ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกHQ743 .ค45,ส.ร. 306.85 ค179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวคุยกัน / รัศมี มณีนิล.
ชื่อผู้แต่งรัศมี มณีนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, 2548.
เลขเรียกHQ674.55 ร65,306.874 ร118ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา