Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลอง และการควบคุมการพาความร้อนโดยใช้แบบจำลองมิติต่ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศิโรจน์ ศิริทรัพย...
ชื่อผู้แต่งศิโรจน์ ศิริทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 621.4022072 ศ387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตัลสำหรับวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว : ราย...
ชื่อผู้แต่งชยุต นันทดุสิต
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกQC320.3 ช47 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาทางเทอร์โมไฮดรอลิกส์ สำหรับการพาแบบบังคับในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการเพิ่มต...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ บุญลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
เลขเรียกTJ263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การจำลอง และ การควบคมการพาความร้อนโดยใช้แบบจำลองมิติต่ำ / ศิโรจน์ ศิ...
ชื่อผู้แต่งศิโรจน์ ศิริทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกQC320.3 ศ69 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพาความร้อนของจานเบรกรถยนต์ในขณะที่มีลมผ่าน = Convection heat transfer...
ชื่อผู้แต่งสายประสิทธิ์ เกิดนิยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2548?]
เลขเรียกวจ TL269 ส660
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังคาประหยัดพลังงานที่ใช้หลักการพาความร้อนออกจากหลังคาด้วยของไหล : ระบบอากาศใต้หลังคาควบคู่กับการรด...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกTH2391 ก84 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนเดี่ยวที่มีครีบโดยใช้อากาศพุ่งชน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สนิทใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกQC320.3 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา