Found: 172  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายเทความร้อนของไอน้ำต่อการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด / ปริญญานิพนธ์ ของ ธีรพล นุ่นนาแซง
ชื่อผู้แต่งธีรพล นุ่นนาแซง
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำหรับอุ่นน้ำจากเครื่องปรับอากาศ / ศิริพร...
ชื่อผู้แต่งศิริพร หนองข่า
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับประหยัดพลังงานจากเตาเผาในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปร้อน...
ชื่อผู้แต่งเลอชาย ยอดรัก
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 621.4025 ล85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่องในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง : โครงงา...
ชื่อผู้แต่งนงพร อรรถพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548.
เลขเรียก660.28427 น1267ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตัลสำหรับวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว : ราย...
ชื่อผู้แต่งชยุต นันทดุสิต
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกQC320.3 ช47 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความเสียหายของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกล...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ รอดบำรุง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 621.402 อ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ PV/T Air Solar collector : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อนุ...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ แสงประจักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 621.172 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าสำหรับเทอร์โมอิเล็กทริกโดยเทคนิคการจ่ายความร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งปิยพัฒน์ พานเมือง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 537.65 ป74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตไอน้ำสำหรับครัวเรือน กรณีศึกษาการให้พลังงานความร้อนจากเตาเผาจากหม้อไอน้ำที่ใช้ชีวมวลและน้ำมัน...
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ แว่วสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียก621.183 บ143ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผนังซีเมนต์เส้นใยพืชสำหรับอาคารไม่ปรับอากาศ = Development of cement-cellulose wall for pass...
ชื่อผู้แต่งสิริพร วาสนาประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผนังอิฐมวลเบาที่มีส่วนประกอบของสารเปลี่ยนสถานะ = Development of Light Weight Concrete Wall C...
ชื่อผู้แต่งยุภามาณี ยางจ้าน
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกTA432 ย426ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผนังบล็อคคอนกรีตลดความชื้นสัมพันธ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลผลิตทางการเกษตร : รายงา...
ชื่อผู้แต่งธรรมมา เจียรธราวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2557.
เลขเรียก624.18344 ธ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผนังโฟมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อน = Development of foam wall to increase effi...
ชื่อผู้แต่งสกนธ์ ศรีวิไลสกุลวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกTH1715 .ส24 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน และสารเปลี่ยนสถานะ = Development of d...
ชื่อผู้แต่งจิโรจ ไชยสาร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกQC320.3 จ545ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา