Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนภาคใต้ = Violence in southern border pr...
ชื่อผู้แต่งทรรศวรรณ มูสิกะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 809.1 ท778ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโปเลียน : Napoleon / พลเอกมังกร พรหมโยธี
ชื่อผู้แต่งมังกร พรหมโยธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกDC203 .ม63 2560,944.05 ม311น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านหนังสือในหัวใจ / วรรณรำลึก ของ ไพลิน รุ้งรัตน์.
ชื่อผู้แต่งชมัยพร แสงกระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2533.
เลขเรียกPL4209.1 พ93บ63,028.5 ช16บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัญมณีแห่งวรรณกรรมไทย / พิทยา ว่องกุล.
ชื่อผู้แต่งพิทยา ว่องกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกมะลิ, 2533.
เลขเรียกPL4200.5 .พ65,808.8036 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านวรรณกรรม Gen Z / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกZ1003 .ร73 2560,895.9109 ร556อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองไทย พ.ศ. 2550 ของพล นิกร กิมหงวนและ ป.อินทรปาลิตก่อนวาระ 100 ปีชาตกาล / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังเคราะห์และมนุษยศาสตร์, 2551.
เลขเรียกPL4209.ป46 ม82,923.2593 ม259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา