Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดียรอบตัว / โดย ผู้อ่านวารสารรู้รอบตัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช. เอ็น การพิมพ์, 2534.
เลขเรียกAC158 ผ749อ 2534,001 ผ419ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดียรอบตัว / โดย ผู้อ่านวารสารรู้รอบตัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
เลขเรียก030 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดียรอบตัว รวมไอเดียจากวารสารรู้รอบตัว
เลขเรียก600 ร19 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAfter work
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBuyer's news : Engineering products
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.ยู.เอ็ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCentral premiere
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพสินค้าเซ็นทรัล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCleo
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮาเชท ฟิลิปปาลิ โพสต์-เอซีพี, 2545-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDigitalLiving
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอ็ดวานซพับลิชชิ่ง, 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDome Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องELLE Thailand = แอล ไทยแลนด์ [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, [2538]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องExpression
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, 2550-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFor quality
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537-2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGo Genius = โกจีเนียส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2548-2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องM&W style
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฟมมิลี่ โนฮาว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMen's health
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา