Found: 1,991  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร้ายสาระ" ตอน หลายสาระ / ศิลป์ อิศเรศ.
ชื่อผู้แต่งศิลป์ อิศเรศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเดีย เมกเกอร์, 2545.
เลขเรียกAC159 .ศ665 2545,030 ศ523ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องน่ารู้".
พิมพลักษณ์ธนบุรี : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2519.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Lattice Work, 2552.
เลขเรียกPL4209.4.ย54 ห35 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบ ความรู้รอบตัว 3 / กวิน ซื่อแท้.
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2543.
เลขเรียก030 ก323ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบความรู้รอบตัว 2 / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียก030 ก57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ถาม-ตอบความรู้รอบตัว 3 / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียก030 ก57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.เอส.โปรโมชั่น, 2534.
เลขเรียก030
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บี เอส โปรโมชั่น, 2534.
เลขเรียก030 ส 35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับโลก = World topten / บริษัท บี.เอส. โปรโมชั่น จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท บี.เอส. โปรโมชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2534.
เลขเรียกAG243 บ46 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความเชื่อ 100 ความจริง / สุทัศน์ ยกส้าน บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2550.
เลขเรียกAC158 ร192ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม ที่ถูกถามบ่อยๆ แต่มักไม่มีคำตอบ : ฉบับความรู้วิทยาศาสตร์ / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2553?]
เลขเรียก500 ด193ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ / วิริยะ สิริสิงห รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกAC159 ว6ห 2542,089.9591 ว37ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ แต่มักไม่มีคำตอบ = 100 common questions but connot get the right answers /...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2552.
เลขเรียกQ162 .ด53 2552,507.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา