Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''คนดี'' ของแม่ / ภัทรวดี แซ่โซว (แวร์ โซว)
ชื่อผู้แต่งภัทรวดี แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549.
เลขเรียกPN2889.79.ภ63 ค36 2549,306.8743 ภ378ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักของแม่ / วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยฯ, 2553, [2010]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักในดอกไม้จันทน์ / พระมหาบุญนาน อกิญจโน ; จรุณี ศิริเทพทรงกลด, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพระมหาบุญนาน อกิญจโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ใบบัว, 2551.
เลขเรียก306.8743 พ17ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรักแม่ / นักเขียนรับเชิญ.
ชื่อผู้แต่งนักเขียนรับเชิญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สภายุวมุสลิมโลก, 2553.
เลขเรียกBP174 อ64 2553,306.8743 น111ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงใจแม่สูงดั่งตะวัน / จ้าวติ้งจุน เขียน ; วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์ แปล
ชื่อผู้แต่งจ้าว,ติ้งจุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2553
เลขเรียกHQ759 จ338ด 2553,306.874 จ65ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องสอง นางฟ้าของแม่ [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการคนค้นคน]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อแม่ คือ พระอรหันต์ของลูก / พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2552.
เลขเรียก294.315 พ488 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต. หญิง แดงต้อย ประสานศัพท์ (ทรรพวสุ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกBQ4570.G7 อ231 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของนุกกับนิด [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการคนค้นคน]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา