Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ารความซื่อสัตย์สุจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งพวงพันธ์ โพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียก373.236 พ176ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ารความซื่อสัตย์สุจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งพวงพันธ์ โพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียกว 373.2 พ17ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวมผลงานสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556
เลขเรียกส.ร. 179.9 ค1411ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวมผลงานสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 / ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช., 2556.
เลขเรียกLB 3609 ร154 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวมผลงานสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2556 / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต [videorecording] : ลมหายใจไร้มลพิษ/ ฟอร์ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟอร์มูลา, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา