Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับ ดี-เดี๋ยว[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับดี-เดี๋ยว [videorecording] / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557
เลขเรียกวจ 352.14 กศ522 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมารู้จักกับคำว่า "ความซื่อตรง" กันเถอะ Integrity [จุลสาร] / ข้อมูลโดย วีรวิท คงศักดิ์ ; ภาพโดย แว...
ชื่อผู้แต่งวีรวิท คงศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [25..].
เลขเรียกBJ ร6ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย = Research and development...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) 2554
เลขเรียก170.20223 ร225
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา