Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง227 วิธีทำสวย ผอม โดยไม่เสียตังค์ (เยอะ) / โดย Beauty Celeb text
ชื่อผู้แต่งBeauty Celeb
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556
เลขเรียกRA778 บ65,646.72 บ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBobbi brown makeup manual / บ๊อบบี บราวน์ ; ชื่นชนก ทัพวงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งบราวน์, บ๊อบบี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกRA778.A2 บ214บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCosmetics : ศาสตร์แห่งความงาม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, [253-]
เลขเรียกRA778 ค229
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGaeko''s studio Makeup สวยเด้ง make ได้ สไตล์สาวเกาหลี Min Sae Rom (Gaeko), เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใ...
ชื่อผู้แต่งมินแซรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกRA 778.A2 ม576ค,646.72 ม576จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy mission ผมจะปั้นให้คุณสวย / สมิทธิ์ อารยะสกุล
ชื่อผู้แต่งสมิทธิ์ อารยะสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Please health solutions, 2558
เลขเรียกRA778 .ส46 2558,646.76 ส313ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNatural beauty : สวยใสอ่อนกว่าวัยด้วยธรรมชาติ / สเก็ดดาว วัฒนลี.
ชื่อผู้แต่งสเก็ดดาว วัฒนลี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์นวสาสน์, 2545.
เลขเรียกRA776 ส725,613.2 ส887น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe truth behind beauty / เจนจิรา ชัยชโลทรกุล
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชัยชโลทรกุล
เลขเรียก617.95
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Truth behind beauty / เจนจิรา ชัยชโลทรกุล ; รุจิเรข คชรัตน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชัยชโลทรกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2559.
เลขเรียกRD119 จ713 2559,613 จ83ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจความงามสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ศรันย์พร นานาวัน
ชื่อผู้แต่งศรันย์พร นานาวัน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 ส46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวาวเครือขาวกับความงามและความจริงทางวิทยาศาสตร์= Reality of science and the beauty of Pueraria miri...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ทุมา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชมความงามของนางในวรรณคดีไทย / มัลลิกา คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2524.
เลขเรียกPL4200.5 ม6,895.9109 มล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลความงาม / สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
ชื่อผู้แต่งสมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์, 2557
เลขเรียกRA778 ส44 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา