Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พืชผักสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทย ต้านภัยไข้หวัด / กรมพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ "พืชผักสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทย ต้านภัยไข้หวัด" (ครั้งที่ 6 : 2552 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2553.
เลขเรียกR729.5.R87 ม223 2552,WB50.JT3 ส4 2553,615.321 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ] ; กาญจนา แก้วเทพ บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกGR44.4 .ส736 2548,GR312 ก425ส 2548,302.2309593 ส319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา