Found: 769  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอา...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียก345.05 ก528ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จอบิ' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียกPN5449.ท9 ส73 2547,070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดี อาวุธปืน/ ฤทธิดา ธนชัยวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งฤทธิดา ธนชัยวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Police world, 2539.
เลขเรียกK 2236 ฤ173ห 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีที่ดิน : สารพัดวิธีรับมือกลโกงทุกรูปแบบ / ณรงค์ นิติจันทร์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นิติจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2539.
เลขเรียกK- ณ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดียาเสพติด / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2539.
เลขเรียกQV32.JT3 ค134 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีละเมิด / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล , 2536.
เลขเรียก347.053 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 1/ บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : ฐานบัณฑิต, 2555.
เลขเรียกKPT 300 บ541ห 2555,345.07 บ541ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี ไม่ติดตะรางโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิภาวี, 2550.
เลขเรียกKPT3800 บ541,347.077 บ541ร ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีไม่ติดตะราง โดยชอบด้วยกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยอดมาลา, [2549?]
เลขเรียกKPT3800 บ73,ก 340 บ43ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีไม่ติดตะราง โดยชอบด้วยกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยอดมาลา, [2549?].
เลขเรียกKPT3800 .บ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีไม่ติดตาราง (เล่ม 2) / บุญร่วม เทียมจันทร์
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2550
เลขเรียก345.04 บ72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คดีดัง พระแบล็กลิสต์ / บรรณาธิการโดย ราชันย์ ภพสยบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกาภิวัตน์, [2539].
เลขเรียกBQ 6140 ร418ส [2539]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทนายซ่าส์--ฮา..สุดขีด / เรื่อง: วันชัย สอนศิริ, ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ; บรรณาธิการ: สมคิด ลวางกูร
ชื่อผู้แต่งวันชัย สอนศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์, [2553?]
เลขเรียกKPT72 ว63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา