Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ; กัญญาณี หงษ์ปาน, ภาพกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559, [2016]
เลขเรียกJQ1746 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับตายุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้ายุทธศาสตร์ประชาชน / People Go Network Forum.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : People Go Network Forum, [2559]
เลขเรียกJQ1746 จ288 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร / สมชาย ปรีชาศิลปกุล...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2561.
เลขเรียกJQ1745 ต74 2561,320.9593 ส239ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำให้การ สุจินดา คารประยูร กำเนิดและ อวสาน รสช./ วาสนา นาน่วม ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกCT 1548.ส754 ว491บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมประกาศ คำสั่ง ภายใต้ยุค คสช. ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 - 29 มีนาคม 2559 / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559
เลขเรียกJC491 ร155 2559,320.9593 ร176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลับ ลวง พราง. ภาค 2. ซ่อนรูปปฏิวัติ หัก ''''เหลี่ยม'''' โหด / วาสนา นาน่วม
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกJC 494 ว28บ 2552,320.9593 ว491ล ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามที่ไม่รู้จบ #2 สงครามที่ไม่รู้จบ / จิตกร บุษบา
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2561
เลขเรียก320.9593 จ392ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามที่ไม่รู้จบ / จิตกร บุษบา
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา, ผู้แต่ง
เลขเรียก320.9593 จ434ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา