Found: 2,022  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุยนอกสนาม" / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2549.
เลขเรียก927.917593 ส328ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สนามข่าว-สนามชีวิต" วิกฤต สู้ "มะเร็งร้าย" / จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
เลขเรียก923.8 จ513ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จอบิ' เหยื่ออธรรม / สุรชา บุญเปี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์สนิทจันทร์, [2548?].
เลขเรียกPN5449.ท9 ส73 2547,070.43 ส 855 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส465,070.172 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปี ผู้จัดการรายเดือน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536?].
เลขเรียก070.43 ส727 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2539?]
เลขเรียก070.43 ส35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง10 ข่าวเด่นปี 2547 [interactive multimedia] / จัดทำโดย ผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 31 มีนาคม 2548 / สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2547.
เลขเรียกPN5449.ท9 ห36 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วันนรกในแบกแดด = A Hundred and one days / Asne Seierstad เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.
ชื่อผู้แต่งแซร์สตัด, โอสเนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกDS79.76 ซ84,303.66 ซ77ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม / ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม.
ชื่อผู้แต่งชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ อาชญากรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537].
เลขเรียกPN4784.C8 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำรัสการพิมพ์, 2528.
เลขเรียก301.16 ม19ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / จักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกP90 ส63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ, จักร์กฤษ เพิ่มพูล
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
เลขเรียก070.06 ส226ส 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 เซียนเขียนให้อ่าน / กรมประชาสัมพันธ์เขต 2
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์เขต 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์, 2552
เลขเรียกHM263 ส728,808.066 ป1711ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ : สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกP91 ส226 2559,070.172 ส226ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา