Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทยา.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.5 อ44ร,923.2 อ244ร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร) / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2510.
เลขเรียกDS570.5 ณ211จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 เจ้าพระยา (ฉบับพิเศษ) / โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2510.
เลขเรียกDS580.5 .ณ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร) / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 251-]
เลขเรียกDS570.5 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 เจ้าพระยา (ฉบับพิสดาร) / รัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
พิมพลักษณ์พระนคร : [ม.ป.พ.], 2509.
เลขเรียกDS570.5 .ณ64,920 ณ113ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย ประยูร พิศนาคะ.
ชื่อผู้แต่งประยูร พิศนาคะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS580.5 .ป46,920 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงธนบุรี / ธวัชชัย สาครินทร์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สาครินทร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสาส์นการพิมพ์, 2541
เลขเรียก959.303 ก174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549
เลขเรียก923.2593 อ55ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกDS570.5 อ37,923.2593 อ893ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางชาวสยาม 1/ เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกDS 570.5 อ893ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางชาวสยาม 2/ เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกDS 570.5 อ893ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางสยาม ประยุทธ สิทธิพันธ์. [text]
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สยาม 2520.
เลขเรียกDS570.5 ป364ข 2520,920 ป17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางสยาม / ส. พลายน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2537.
เลขเรียกDS570.5 ส37,929.7 ส255ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีวงศ์ฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, [2546]
เลขเรียกDS578.3 ว914ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา