Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทยา.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.5 อ44ร,923.2 อ244ร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานเสริมสร้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกJQ1746 ส5 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร) / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2510.
เลขเรียกDS570.5 ณ211จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 เจ้าพระยา (ฉบับพิเศษ) / โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2510.
เลขเรียกDS580.5 .ณ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร) / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 251-]
เลขเรียกDS570.5 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 เจ้าพระยา (ฉบับพิสดาร) / รัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
พิมพลักษณ์พระนคร : [ม.ป.พ.], 2509.
เลขเรียกDS570.5 .ณ64,920 ณ113ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย ประยูร พิศนาคะ.
ชื่อผู้แต่งประยูร พิศนาคะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS580.5 .ป46,920 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to be the best boss : เจ้านาย คนดีที่หนึ่งเลย / สมชาติ กิจยรรยง
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548.
เลขเรียกDS568 ก674ช 2548,658.4092 ส238ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏกรุงศรีอยุธยา / จิตรสิงห์ ปิยะชาติ.
ชื่อผู้แต่งจิตรสิงห์ ปิยะชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2551.
เลขเรียกDS578.11 .จ66 2551,959.303 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงธนบุรี / ธวัชชัย สาครินทร์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สาครินทร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสาส์นการพิมพ์, 2541
เลขเรียก959.303 ก174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ / เล่า ชวน หัว.
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549.
เลขเรียกDS 734 ล831ก 2549,951 ล727ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ / โดย เล่า ชวนหัว
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2561.
เลขเรียกPL3275.ท9 ล72 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา