Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ของเล่น เล่นให้เป็นเรื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125ขล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นกับความทรงจำ = Toys & Memories / ประยูร สวงนไทร
ชื่อผู้แต่งประยูร สวงนไทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียกGV1218.5 .ป46 2559,790.133 ป367ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นกับความทรงจำ = Toys and memories / ประยูร สงวนไทร.
ชื่อผู้แต่งประยูร สงวนไทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพิพิธภัณฑ์, 2549.
เลขเรียกGV1218.5 ป46 2549,688.72 ป46ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุศิลป์ / ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์ฯ, 2529.
เลขเรียกLB2365.S6 จ73,700.2 จ49ค 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทย = Thai life / โดย เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2546.
เลขเรียกDS568 อ725 2546,390.09593 อ55ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวชิรญาณ / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2559
เลขเรียกAC159 ม-ว 2559,089.95911 ว123 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวดของคลาสสิค = Classic collectings / เอนก นาวิกมูล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกAM200 อ893อ 2554,790.13 อ55อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า ล.ลิง / สรณัฐ ไตลังคะ และรัตนพล ชื่นค้า : บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ละครลิง" : มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (2557 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกGV1831.M65 ก525 2557,791.32 ม246ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องของเล่นไทย / กลุ่มนันทนาการและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV1218.5 ล7 2557,790.133 ล826 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา