Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของสารคล้ายฮอร์โมน FMRF (รูปแบบใหม่) จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ สิทธิกรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543.
เลขเรียก595.3 ว848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนและการตรวจหาแหล่งสร้างฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม : ...
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ สิทธิกรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.
เลขเรียกว573.44 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณ ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ในเนื้อกุ้งก้ามกราม โดยเทคนิคอะตอมมิกแบบซอร์พชันสเป...
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ ลัดดากุน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก639.543 อ664ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนและการตรวจหาแหล่งสร้างฮอร์โมน ที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเ...
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ สิทธิกรกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.
เลขเรียก595.3 ว848ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารวิชาการประมง = Fisheries science short communications / สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เกษตรกลาง, 2548-
เลขเรียกSH159 ส673
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา