Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อฺะกีดะฮฺอิสลามในสูเราะอฺอัลฟุรกอน / ซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
ชื่อผู้แต่งซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP166.78 ซ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีรออาตีย์ เปิดประตูสู่การอ่านอัลกุรอานอย่างเข้าใจ และเป็นสุข / ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.
ชื่อผู้แต่งตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2552.
เลขเรียกBP105 ต669 2552,297.122 ต669ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวศาสดามุฮัมมัด ศาสทูตแห่งอิสลาม = The propheet''s family / เรียบเรียงโดย คณะกรรมการฝ่ายข้อเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2543.
เลขเรียกBP76.8 ค45 2543,297.09 ค155 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน / กฤษฎา เสกตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เสกตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกHG4026 ก4ค 2557,657.3 ก279ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลอลล...
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ หนุ่มสุข
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2543
เลขเรียกBP75.3 อ63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสดาและสาส์นของท่าน = The seal of the prophets and his message / อะยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุจญ์ตะบา มูซา...
ชื่อผู้แต่งมูซาวี ลอรี, มุจญ์ตะบา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลอัลมุศฏอฟา, 2553.
เลขเรียกBP194 ม242 2553,297 ม661ศ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อำเภอยะ...
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ มะหะหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 297.122 อ144น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา