Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล
ชื่อผู้แต่งเมอร์ฟีย์, เรมอนด์
พิมพลักษณ์Bangkok : Cambridge University, 2558.
เลขเรียกPE1112 ม813 2558,425 ม597อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe mamory ความทรงจำ / อายะฮฺ บิน อุมัร.
ชื่อผู้แต่งอายะฮฺ บิน อุมัร
พิมพลักษณ์สงขลา : ใต้ต้นไม้, 2555.
เลขเรียก808.84 อ26ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอเป็นกำลังใจให้คุณ / อัซซัยยิด มุฮัมมัด นูฮฺ ; แปลโดย สมบูรณ์ (ยะอฺกู๊บ) สืบสุข.
ชื่อผู้แต่งนูฮฺ, อัซซัยยิด มุฮัมมัด
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อัลอิหฺซาน, 2555.
เลขเรียก158.1 น419บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมาย ของ อัล-กุรอาน / แปลโดย ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งกุรอาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2526.
เลขเรียกBP105.T5 ก724ค ล.1-3 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ : อิลาฮฺ, ร็อบบฺ, อิบาด๊ะฮฺ, ดีน = Four basic Quranic terms / อบุล อะลา เมาดูดี, เขียน...
ชื่อผู้แต่งอบุล อะลา เมาดูดี
พิมพลักษณ์กรุงงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2524.
เลขเรียก297 อ 152 ค 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ : อิลาฮฺ, ร็อบบฺ. อิบาด๊ะฮฺ, ดีน / อุบล อะลา เมาดูดี เขียน ; บรรจง บินกาซัน แปล
ชื่อผู้แต่งเมาดูดี, อุบล อะลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2524.
เลขเรียกBP105.T5 ม828ค 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิมรอฮิม กุเรซี่)
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิกรการพิมพ์, 2512-
เลขเรียกBP105.ท9 ด65,297.122 ด231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของอัล-กุรอาน / ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วุฒิกรการพิมพ์, 2513.
เลขเรียกอ 297.122 ด74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของอัล-กุรฺอาน / โดย ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิบรอฮีม กุเรชี).
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2512.
เลขเรียก297 ด 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายคัมภีร์อัล-กุรอาน / เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี ; แปลโดย บรรจง บินกาซัน
ชื่อผู้แต่งเมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม; 2543
เลขเรียกBP105.T5 ม84 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายคัมภีร์อัล-กุรอาน / เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี ; แปลโดย บรรยง บินกาซัน
ชื่อผู้แต่งเมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม; 2551
เลขเรียกBP105.T5 ม84 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายคัมภีร์อัล-กุรอาน / เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี ; แปลโดย บรรยง บินกาซัน
ชื่อผู้แต่งเมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม; 2545
เลขเรียกBP105.T5 ม84 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายคัมภีร์อัล-กุรอาน / เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี ; แปลโดย บรรยง บินกาซัน
ชื่อผู้แต่งเมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม; 2544
เลขเรียกBP105.T5 ม84 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์อัลกุรอาน 3 ภาษา : ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และ ภาษามลายู / เบนฮาลาบีเพรส, ตัวบทภาษาอาหรับ, วินัย...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : โรงพิมพ์เบนฮาลาบีเพรส, 2553.
เลขเรียก297.1225 ค116 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซูเราะฮฺ อัรฺ-เราะหฺมาน อัส-สัจญดะฮฺ อัล-หากเกาฮฺ / หุมรอน บิน-หัมซะฮฺ
ชื่อผู้แต่งหุมรอน บิน-หัมซะฮฺ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ท, 2555.
เลขเรียก297.122595911 ห46อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา