Found: 148  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe mamory ความทรงจำ / อายะฮฺ บิน อุมัร.
ชื่อผู้แต่งอายะฮฺ บิน อุมัร
พิมพลักษณ์สงขลา : ใต้ต้นไม้, 2555.
เลขเรียก808.84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์อิสลามในการทำสงคราม / โดยเชค มุฮัมมัด อบู ซะฮฺเราะฮฺ (ร่อฮิมะฮฺลลอฮิ).
ชื่อผู้แต่งเชค มุฮัมมัด อบู ซะฮฺเราะฮฺ (ร่อฮิมะฮฺลลอฮิ).
พิมพลักษณ์อยุธยา : สายสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียก297.14 ช692ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนมาซตามสุนนะฮฺ / โดยดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2515-2518.
เลขเรียกBP135.8.R4 ด554ก ล.1-3 2515-2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อฺะกีดะฮฺอิสลามในสูเราะอฺอัลฟุรกอน / ซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
ชื่อผู้แต่งซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP166.78 ซ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอะดาละฮ์ของเศาะฮาบะฮ์ในอิสลามศึกษากรณีมุสลิมซุนนีย์และชีอะฮ์ในประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งสมาน อิสมาแอล, 2514-
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกBP161.2 .ส46 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดมนุษย์ = Creation of man / by Kausar Niafi ; บรรจง บินกาซัน, แปล
ชื่อผู้แต่งเกาษัร นิอาซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2526.
เลขเรียกBP166.7 ก832ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีรออาตีย์ เปิดประตูสู่การอ่านอัลกุรอานอย่างเข้าใจ และเป็นสุข / ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.
ชื่อผู้แต่งตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2552.
เลขเรียกBP105 ต669 2552,297.122 ต669ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอเป็นกำลังใจให้คุณ / อัซซัยยิด มุฮัมมัด นูฮฺ ; แปลโดย สมบูรณ์ (ยะอฺกู๊บ) สืบสุข.
ชื่อผู้แต่งนูฮฺ, อัซซัยยิด มุฮัมมัด
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อัลอิหฺซาน, 2555.
เลขเรียก158.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อชี้แจงเกี่ยวกับการอ่านอัล-กุรอานที่กุบุร / มุรีด ทิมะเสน.
ชื่อผู้แต่งมุรีด ทิมะเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก297.3 ม473ข 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่ไม่อาจซ่อนเร้น / ยาสิร อีซา, เกาซัร อีซา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สายสัมพันธ์, 2552.
เลขเรียกBP130 ค5 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ ของอัลกุรอาน / ไร่น่าน อรุณรังษี
ชื่อผู้แต่งไร่น่าน อรุณรังษี
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียก297 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน / ฮารูน ยะห์ยา, กลุ่มปัญญากร.
ชื่อผู้แต่งยะห์ยา, ฮารูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปัญญากร, 2547.
เลขเรียก297.31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ คัมภีร์กุรอาน : ulum al-qur''an an introduction to the Sciences of the Qur'...
ชื่อผู้แต่งอะหมัด ฟอน เดนเฟอร์ เขียน, บรรจง บินกาซัน แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นัทชา พับลิชชิง จำกัด, 2541.
เลขเรียกBP105 อ637ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา