Found: 250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAl-Mazahib Al-fikhiyah = Mahmud Muhammad abu al-faslu.
ชื่อผู้แต่งMuhama Fuazi Faidilah.
พิมพลักษณ์คูเวต: คูเวต, 1985.
เลขเรียกarab 297 M952M 1985
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล
ชื่อผู้แต่งเมอร์ฟีย์, เรมอนด์
พิมพลักษณ์Bangkok : Cambridge University, 2558.
เลขเรียกPE1112 ม813 2558,425 ม597อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFalsarah al insan inda ibni khaldun / Inda Ibnu kuldun.
ชื่อผู้แต่งInda Ibnu kuldun.
พิมพลักษณ์Kuala lumpur : llum Press, 2010.
เลขเรียกarab 297.22 IN38F 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTafsif al munir v.2 = การอรรถาธิบายอัลกุรอาน / Al-Zuhailie Wanfah.
ชื่อผู้แต่งWanfah, Al-Zuhailie.
พิมพลักษณ์Syria : Dar-al-fikr Damuscus, 2011.
เลขเรียกarab 297.12 W245T 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe mamory ความทรงจำ / อายะฮฺ บิน อุมัร.
ชื่อผู้แต่งอายะฮฺ บิน อุมัร
พิมพลักษณ์สงขลา : ใต้ต้นไม้, 2555.
เลขเรียก808.84 อ26ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์อิสลามในการทำสงคราม / โดยเชค มุฮัมมัด อบู ซะฮฺเราะฮฺ (ร่อฮิมะฮฺลลอฮิ).
ชื่อผู้แต่งเชค มุฮัมมัด อบู ซะฮฺเราะฮฺ (ร่อฮิมะฮฺลลอฮิ).
พิมพลักษณ์อยุธยา : สายสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียก297.14 ช692ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ / อุสมาน ยะโก๊ะ.
ชื่อผู้แต่งอุสมาน ยะโก๊ะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 297.12 อ248ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / เมธัส อนุวัตรอุดม
ชื่อผู้แต่งเมธัส อนุวัตรอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
เลขเรียกHM1126 ม735กร 2555,320.941 ม5411ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตครอบครัวตามแนวทางจากอัลกุรอาน และอัลหะดิษ พร้อมด้วย คำสอน 99 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ควา...
ชื่อผู้แต่งเชคมุฮัมมัด ชอและห์ อัลมุนัจญิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [2545]
เลขเรียก297.2 ช57ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนมาซตามสุนนะฮฺ / โดยดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2515-2518.
เลขเรียกBP135.8.R4 ด554ก ล.1-3 2515-2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักอัลกุรอาน = Intimacy with Quran / เขียนโดย ดร.มุฮัมมัด อะลี เรซ่า เอสฟาฮานี ; แปลโดย เชคมุ...
ชื่อผู้แต่งเอสฟาฮานี, มุฮัมมัด อะลี เรซ่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ, 2553.
เลขเรียกBP131.6 อ75ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งพวงพร ศรีสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2563
เลขเรียกBP105.T5 พ52 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อฺะกีดะฮฺอิสลามในสูเราะอฺอัลฟุรกอน / ซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
ชื่อผู้แต่งซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP166.78 ซ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอะดาละฮ์ของเศาะฮาบะฮ์ในอิสลามศึกษากรณีมุสลิมซุนนีย์และชีอะฮ์ในประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งสมาน อิสมาแอล 2514-
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกBP161.2 .ส46 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา