Found: 3,520  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บาสเกตบอล" ฉบับปรับปรุง / สกายบุ๊กส์.
ชื่อผู้แต่งสกายบุ๊กส์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ , 2545.
เลขเรียก796.3232 ส-บ 2545 ฉ.1-3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มุมมองและโอกาส" ของสายงานการจัดการการกีฬาในหน่วยงานภาครัฐ / สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียก796 ม466 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(กีฬาบริดจ์) = Bridge / (สุพจน์ ใหญ่สว่าง, มัณฑณี ใหญ่สว่าง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนักกีฬาบริดจ์การไฟฟ้านครหลวง, 2532.
เลขเรียก795.413 ก 765 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 YEARS OF OLYMPIC OLORY [Video]
พิมพลักษณ์2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 YEARS OF OLYMPIC OLORY [Video]
พิมพลักษณ์2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กอล์ฟทิป = 100 Golf tips / ภาคย์ อัครมาส.
ชื่อผู้แต่งภาคย์ อัครมาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553?.
เลขเรียก796.352 ภ216ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กีฬาฝึกหัดครูสู่ทีมชาติ / กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งการฝึกหัดครู กรม.
เลขเรียก370.73 ก19ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เหรียญกีฬาไทย / สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย, 2557.
เลขเรียก737.2 ส162ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สุดยอดเสื้อบอลตัวพ่อ / นันทขว้าง สิรสุนทร.
ชื่อผู้แต่งนันทขว้าง สิรสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกGV940 น63,646.3 น115ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง104 ถาม-ตอบ 104 ปีโอลิมปิก / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สาระกิจกรรมทางกายกับ สสส. / สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสุขชัยการพิมพ์, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 th Asian Games Graphic Standards Manual/ คณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เดียร์บุีี๊ค, 2543.
เลขเรียก796 ส235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ชนิดกีฬาท้องถิ่นและพื้นบ้าน / โยธิน แสวงดี, หัวหน้าโครงการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา