Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครู / วรรณทิพา รอดแรงค้า
ชื่อผู้แต่งวรรณทิพา รอดแรงค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุรภาพวิชาการ, 2532
เลขเรียกLB1585.5.T5 ว247ค,507. ว251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน / ชุติมา วัฒนะคีรี
ชื่อผู้แต่งชุติมา วัฒนะคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก371.89 ช737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูสื่อและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเริ่มเรียน / เตือนใจ ทองสำริต
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ ทองสำริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิค 19, 25-
เลขเรียก372.21 ต839ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจกรรม 2549 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกสค.ลาดพร้าว , 2550.
เลขเรียก500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการจัดชุมนุมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน / สมหมาย วัฒนะคีรี.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย วัฒนะคีรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, 2533.
เลขเรียกLB3607 ส288,371.89 ส17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา