Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสตาของประเทศไทยฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 25 / / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536-2537]
เลขเรียกSB270.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียก633.73 ก446 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน.
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน, 2537.
เลขเรียก633.73 ก445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดเมล็ดพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2537/38 จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียก641.26 พ596ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา