Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารบก / ดำรงค์ ธนะชานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2542.
เลขเรียกRC971 ห159 2542,W2 พ8ห 2542,610.6 ร196
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533 / คณะผู้จัดทำ พลเรือตรี อรุณ เอื้อไพบูลย์ ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมแพทย์ทหารเรือ, 2533.
เลขเรียก355.345
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วัน คณะแพทย์ไทยในสงครามอ่าวเปอร์เซีย / โดย เกษียร ภังคานนท์
ชื่อผู้แต่งเกษียร ภังคานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, [2533?]
เลขเรียกUH201 ก817ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วัน คณะแพทย์ไทยในสงครามอ่าวเปอร์เซีย/ เกษียร ภังคานนท์.
ชื่อผู้แต่งเกษียร ภังคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2525.
เลขเรียกDS215 .ก76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก, 2543.
เลขเรียกW26.5 ข291 2543,616.021 ข291 2543 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยทางการแพทย์ / สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, นาวาอากาศโท อวยชัย เปลื้องประสิทธ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2524.
เลขเรียกUH399.7T พ956ผ ล.1 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสายแพทย์ทหาร / ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2539.
เลขเรียกRC971 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ชม ศรทัตต์, พลโท ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, 30 มีนาคม 2541.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541] (กรุงเทพฯ : บริษัทพริ้นต์โพร)
เลขเรียก616.98023 อ231 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก / พิชาทิพย์ ศิริพิบูลย์ = Building manage...
ชื่อผู้แต่งพิชาทิพย์ ศิริพิบูลย์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา